woensdag 31 december 2014

De balans opmaken - een Schrijversjaaroverzicht

Verkeerd schrijverszelfbeeld
Toch merkwaardig. Dat je denkt op schrijfgebied helemaal niet zo veel te hebben gepresteerd in 2014. Maar als je in je logboek kijkt, dan mag je eigenlijk toch wel tevreden zijn.

Geen roman, geen ‘Making of…’
Dat ik het gevoel had niet zo veel op schrijfgebied te hebben gepresteerd, komt omdat ik dit jaar van plan was geweest om verder te gaan met de roman 'De Behouden Stilte.'
Daar is niets van terechtgekomen.
Verder had ik willen bloggen over de moeizame totstandkoming van mijn vorige roman, 'De IJskoning.'
Ook daar is niets van terechtgekomen.

Vol hoofd
Dat daar allemaal niets van terechtgekomen is, ligt los van het feit dat er nogal wat ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden in mijn leven. Maar die veranderingen hebben wel de gedachte gevoed dat ik dit jaar zo weinig heb gepresteerd op schrijfgebied. Ingrijpende veranderingen kunnen je namelijk een tamelijk vol hoofd bezorgen.

De schrijffeiten
Toegegeven: in wezen hebben er slechts drie nieuwe verhalen het levenslicht gezien. De rest is volgens mijn logboek voornamelijk besteed aan redactiewerk.

Nog maar eens: ‘De IJskoning’
In de derde en vierde week van januari heb ik mijn roman ‘De IJskoning’ nog eens aandachtig doorgelezen. Veel geschrapt, voor bepaalde woorden synoniemen gezocht. Hier en daar ook een zin veranderd, of iets aan de tekst toegevoegd.
Daarna heb ik het manuscript aan twee proeflezers opgestuurd, waarvan de eerste proeflezer het na drie weken al weer terugzond met kanttekeningen en hoopgevend commentaar.
De tweede proeflezer schijnt nog steeds geen tijd te hebben om de 431 bladzijden door te lezen.
In 2015 moet ik echt iets gaan doen met dit manuscript.

Afgewezen fragmenten
In februari ontstond in eerste versie ‘Bekmir Türegün,’ een verhaal dat voor een deel is opgebouwd uit afgewezen fragmenten uit ‘De IJskoning.’
Op dezelfde manier kwam ‘De Lachende Klarinet’ tot stand. Beide verhalen schreef ik voor de bundel 'Gezichten in het struikgewas.'
In de maanden daarna heb ik vooral ‘De Lachende Klarinet’ regelmatig zitten bijschaven.

Verhalen, verhalen I
Vanaf maart ben ik andere verhalen bestemd voor ‘Gezichten in het struikgewas’ onder handen gaan nemen. Verhalen o.a. die ik in de afgelopen twee jaar als opdracht had geschreven voor het Schrijverscafé, een door Daretoo in het leven geroepen discussiegroep op LinkedIn.

Intermezzo: de schrijfopdrachten vanuit Het Schrijverscafé
Binnen het schrijverscafé is er de mogelijkheid om verhalen in te zenden. Degene die de opdracht heeft verstrekt, beoordeelt ze. Ook de deelnemers zelf kunnen elkaars bijdragen van commentaar voorzien. Initiatiefneemster is Marja Duin, redactrice bij De Arbeiderspers. Maar sinds kort worden de schrijfopdrachten dus (ook) verstrekt door een van de deelnemers zelf. Begin volgend jaar ben ik aan de buurt. Het thema zal zijn: verhuizen.

Verhalen, verhalen II
‘De behouden stilte’ raakte verder en verder op de achtergrond. Ik bleek niet meer zo veel behoefte te hebben aan weer een roman. Nee, die verhalen, daar bestonden zo veel versies van - er moesten nodig knopen worden doorgehakt.

Een opname en een teleurstelling
Begin augustus nam ik van elk verhaal de beste versie op in één word bestand. Nu werd het zaak om de verhalen onderling met elkaar te vergelijken, om tot een evenwichtige woord- en uitdrukkingsvariatie te komen. Dat werd een teleurstelling.
Ik wilde er mee door gaan, de verhalenbundel opstuwen tot het voor mij hoogst haalbare niveau. Maar toen kwam dus die verhuizing er tussen.

Stress en ontspanning
Geen tijd meer voor redactiewerk. Ik dacht zelfs geen tijd meer te hebben voor een schrijfopdracht vanuit het Schrijverscafé. Toch heb ik me laten overhalen. Ik had ontspanning nodig. Maar niet te veel inspanning. Daarom koos ik voor een bestaande tekst.

Het derde verhaal
Dat was een fragment uit de roman ‘Eksteroog.’ Van 660 werkte ik het uit naar 3956 woorden. Eigenlijk is het een verhaal geworden dat volledig op zichzelf staat: ‘Knikkende ezelskop met flaporen.’
Die 660 woorden in ‘Eksteroog’ zal ik drastisch moeten wijzigen, want die 3956 woorden verdienen het om aan de bundel ‘Gezichten in het Struikgewas’ te worden toegevoegd.

Positief Schrijversverwachtingsbeeld
Ik ga tevreden het oude jaar uit en met goede hoop het nieuwe jaar in. De verhuizing is voorbij, de woning begint op orde te komen. Mijn hoofd is niet meer zo vol. Ik weet wat mij het komend jaar te doen staat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten