vrijdag 31 maart 2017

Simpel verhalen schrappen in veertien stappen


Ga na of:

1          je je schuldig hebt gemaakt aan mooischrijverij;
2          je verhaal voorspelbaar is, ongeloofwaardig;
3          de zinnen lopen en in de juiste volgorde staan;
4          de alinea’s op de goede plek staan;
5          je duidelijke taal geschreven hebt;
6          je niet te veel hebt uitgelegd;
7          de lezer in staat is om de gevoelens van je personages
            zelf te ondergaan;
8          er variatie zit in de lengte van de zinnen;
9          de bijvoeglijke naamwoorden een toevoegende waarde hebben;
10        er voldoende afwisseling is tussen handeling, beschrijving
            en gedachtegang;
11        je scenes, zinnen of woorden kunt schrappen, uitbreiden
            of verplaatsen om het geheel prikkelender of spannender te maken;
12        elk scene, elke zin, elk woord onmisbaar is, oftewel bijdraagt aan
            de voortgang van je verhaal;
13        alles met alles te maken heeft: komen alle uitgesponnen draden aan
            het eind van je verhaal bijeen?
14        de eerste zin en laatste zin een of meer vragen oproepen.

Kortom: een mooie zin heeft aan een half woord genoeg.

1 opmerking:

  1. Handige lijst Henk, eventueel de personages goed uit de verf komen en er geen fouten over leeftijd, tijdsverloop etc zijn gemaakt.

    BeantwoordenVerwijderen